Kancelaria - adres

W zakresie oferty indywidualnej Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy.

Opłaty za czynności adwokackie wykonane przez Kancelarię w imieniu Klienta ustala umowa. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego oraz udziela porad prawnych w tym zakresie.

 • SPRAWY ALIMENTACYJNE,
 • SPRAWY O ROZWÓD,
 • PODZIAŁ MAJĄTKU,
 • SEPARACJA,
 • UBEZWŁASNOWOLNIENIE,
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI,
 • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH.

Prawo cywilne

W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO (WŁASNOŚĆ),
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ (UMOWY CYWILNE),
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO (DZIEDZICZENIE, TESTAMENTY),
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI (SPORY SĄDOWE),
 • SPORZĄDZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH,
 • PORADY PRAWNE.

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego oraz udziela porad prawnych w tym zakresie.

 • OBRONA PRZED SĄDAMI REJONOWYMI I OKRĘGOWYMI,
 • UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM I SĄDOWYM,
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE OBROŃCY PODEJRZANEGO I/LUB OSKARŻONEGO,
 • UDZIAŁ W CHARAKTERZE OBROŃCY W POSTĘPOWANIU WYKONWACZYM,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH, WNIOSKÓW, APELACJI I KASACJI,
 • PORADY PRAWNE.

Prawo pracy

Zapewniamy klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, obejmujących między innymi następujące zagadnienia:

 • PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW O PRACĘ,
 • DORADZTWO PRZY ROZWIĄZYWANIU UMÓW O PRACĘ,
 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE W SĄDZIE PRACY,
 • SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH I INNYCH,
 • PORADY PRAWNE,
 • MOBBING.

obsługa osób fizycznych | obsługa firm | do pobrania | linki | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www