Kancelaria - adres

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania.

Świadczymy usługi prawne w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są zarówno przedsiębiorcy działający na rynku lokalnym, jak i firmy międzynarodowe. Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej Klienta w zakresie bieżących oraz długofalowych działań.

W szczególności, dla klientów biznesowych, świadczymy usługi prawne z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa sportowego oraz prawa pracy.

Prawo autroskie i prasowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego oraz reprezentuje swoich Klientów w sporach sądowych.

Współpracujemy z agencjami reklamowymi, agencjami aktorskimi, producentami filmowymi, wydawnictwami oraz firmami komputerowymi i internetowymi w zakresie:

 • UPRAWNIEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBISTYCH AUTORÓW DZIEŁ,
 • REPREZENTACJA W SPORACH SĄDOWYCH Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO,
 • OBSŁUGĘ PRAWNĄ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU WYDAWNICZYM,
 • PRZYGOTOWYWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW,
 • REJESTRACJA CZASOPISM.

Prawo cywilne i handlowe

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzamy w zakresie umów handlowych zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej.

W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • ZAKŁADANIE I PEŁNA REJESTRACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH,
 • ŁĄCZENIE, PODZIAŁ ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH,
 • OBSŁUGA ZGROMADZEŃ UDZIAŁOWCÓW, ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ,
 • OPRACOWANIE I OPINIOWANIE REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH,
 • ZAKŁADANIE ODDZIAŁÓW I PRZEDSTAWICIELSTW FIRM ZAGRANICZNYCH,
 • PRZYGOTOWYWANIE I OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW HANDLOWYCH,
 • OBRÓT UDZIAŁAMI,
 • LIKWIDACJA SPÓŁEK.

Krajowy rejestr sądowy

Prowadzimy postępowania w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja zmian do KRS, doradztwo prawne, wybór formy prawnej, reprezentacja przed KRS podmiotów podlegających wpisowi, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS.

W postępowaniu rejestrowym Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • REPREZENTACJĘ W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WPISOWI DO KRS,
 • PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DO REJESTRACJI ZDARZEŃ PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KRS.

Prawo administracyjne gospodarcze

Reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej, Urzędem Miasta(Gminy), Nadzorem Budowlanym oraz Państwową Inspekcją Pracy. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, związanych z uzyskiwaniem zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo karne gospodarcze

Doradzamy Naszym Klientom w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze określone w kodeksie karnym oraz przepisach szczególnych w zakresie:

 • OCENY DZIAŁALNOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ POD KĄTEM DZIAŁAŃ NA SZKODĘ SPÓŁKI,
 • ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z ZAKRESU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ,
 • ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I PRAWA PRASOWEGO,
 • ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE.

Prawo pracy

Zapewniamy klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, doradztwo prawne obejmujące wszystkie aspekty relacji pracodawca-pracownik, reprezentujemy Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami pracy, przygotowujemy regulaminy i procedury oraz dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa pracy, obejmującą między innymi następujące zagadnienia:

 • UMOWY O PRACĘ I KONTRAKTY MENEDŻERSKIE,
 • UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI,
 • UKŁADY ZBIOROWE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA,
 • ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ,
 • SPORY Z PRACOWNIKAMI, ZASTĘPSTWO PRZED SĄDEM PRACY,
 • ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE.

obsługa osób fizycznych | obsługa firm | do pobrania | linki | kontakt

Multimedia Studio - projektowanie stron www